Algemene clubinformatie

De historie van Sparta begon ruim 120 jaar geleden toen Sparta Rotterdam op 1 april 1888 werd opgericht. Hiermee is Sparta Rotterdam de oudste betaald voetbalorganisatie van Nederland. Al sinds de oprichting is de jeugdopleiding één van de belangrijkste pijlers van Sparta Rotterdam. Dit is terug te zien in de vele spelers die hun opleiding hebben genoten bij Sparta Rotterdam en uiteindelijk zijn doorgestroomd naar de A-selectie van Sparta Rotterdam en/of naar andere betaald voetbalclubs in binnen- en buitenland. In het opleiden van talenten staat de eigen identiteit van Sparta Rotterdam voorop, waarbij hard werken, samenwerken met- en voor elkaar, respect voor Spartanen en tegenstanders en zelfontwikkeling centraal staat.

Om de doorstroming van jeugdspelers naar de A-selectie te continueren heeft de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam er in de afgelopen jaren voor gekozen om de focus in het beleid te verleggen van teamprestatie naar ontwikkeling van de individuele speler, met als doel zoveel mogelijk spelers op het juiste moment door te laten stromen naar het eerste elftal of naar andere betaald voetbalclubs in binnen- of buitenland. De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler staat dan ook centraal in ieder deelbeleidsplan van de jeugdopleiding.

De jeugdopleiding van Sparta Rotterdam heeft het huidige interne beleid dusdanig geïmplementeerd dat zij in staat is om op een professionele wijze naar buiten te treden en haar achtertuin in te richten. Sparta Rotterdam ziet dit als kans de kwaliteit van het voetbal binnen haar regio te verbeteren en haar achtertuin zo in te richten dat talentvolle jeugdspelers van amateurclubs eventueel door kunnen stromen naar de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Dit wil Sparta Rotterdam bereiken door intensieve samenwerking met amateurclubs uit de regio, door kennisdeling en facilitering, en de KNVB, door intensief te participeren binnen de KNVB regionale voetbaltraining (KRVT).