Missie en visie

Sparta Rotterdam O10 - seizoen 2013/2014Algemene missie

Sparta Rotterdam is de oudste betaald voetbal organisatie die sinds 1 april 1888 een unieke belevenis biedt vol passie en trots voor alle geledingen van de club, waarbij de kernwaarden SP-AR-TA* in de toekomst zullen leiden tot een maatschappelijk betrokken Eredivisieclub met een stabiele organisatie en beleid.

* Sympathiek
* Passie
* Amuseren
* Regionaal betrokken
* Traditie
* A-merk

Missie jeugdopleiding

Sparta Rotterdam is een betaald voetbalorganisatie die in haar regio de rol van Regionale Jeugdopleiding vervult. Sparta Rotterdam wil dat talenten doorstromen naar het eerste elftal van Sparta Rotterdam of eventueel naar betaald voetbalclubs uit binnen- en buitenland. De ontwikkeling en professionalisering van de Regionale Jeugdopleiding Sparta Rotterdam is hierbij essentieel, waarbij de identiteit van SP-AR-TA* centraal blijft staan.

De identiteit van de jeugdopleiding wordt vormgegeven door het woord S-P-A-R-T-A, want Sparta is de trots en dat is wat de club ook uitstraalt. De identiteit van Sparta bestaat uit de volgende kenmerken die gelden voor de jeugdopleiding:

* Strijdvaardig
* Prestatie / Plezier
* Attractief
* Respect
* Talentontwikkeling
* Anders

Visie jeugdopleiding

De Regionale Jeugdopleiding Sparta Rotterdam is een begrip binnen het Nederlandse voetbal, waarbij de eigen identiteit van de jeugdopleiding het begrip Sparta Rotterdam extra kracht geeft. De spelers van Sparta Rotterdam moeten altijd Strijdvaardig zijn en dit moeten de spelers ook uitstralen met als uiteindelijk doel presteren. Plezier is een belangrijke factor binnen het voetbal, de jeugd wordt geleerd plezier te hebben omdat dit uiteindelijk de prestaties positief beïnvloedt. Tevens streeft Sparta Rotterdam ernaar om Attractief aanvallend voetbal te spelen. In het hedendaagse voetbal is Respect voor de tegenstander belangrijk, maar mag niet worden vergeten dat men ook respect moet hebben voor het arbitrale trio, de begeleiding en medespelers. Het uiteindelijke doel van de jeugdopleiding is Talentontwikkeling. Spelers worden gehaald omdat ze talent hebben en het doel van de opleiding is om spelers beter te maken, zodat ze de stap naar het betaald voetbal kunnen zetten. Sparta Rotterdam staat ook voor Anders. Kortom, als Regionale Jeugdopleiding op alle gebieden innovatief blijven en inhoudelijk de beste opleiding van Nederland worden.

Strategie

De missie en visie van de Regionale Jeugdopleiding moeten middels een gedegen strategie worden verwezenlijkt. De strategie is gebaseerd op zeven pijlers:

De wijze en leren van opleiden

Binnen de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam heerst er een pedagogisch en sociaal leerklimaat. Er wordt goed nagedacht over hoe Sparta de spelers wil en kan opleiden. In het hedendaagse onderwijs wordt er steeds meer gekozen voor het nieuwe leren waarbij de zelfstandigheid centraal staat. Het nieuwe leren wordt vooral gericht op het competentiegericht leren.

Structuur van de opleiding

Er is een vaste structuur in de Regionale Jeugdopleiding, die ervoor zorgt dat duidelijk is wat er binnen de organisatie van Sparta Rotterdam van een medewerker wordt verwacht. Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke elementen om samen de gewenste resultaten te behalen. Er zijn basisafspraken die voor iedere medewerker en speler gelden en er zijn werkinstructies die op de verschillende functiebeschrijvingen gericht zijn. Binnen de Jeugdopleiding is er gekozen voor een drietal opleidingen die gebaseerd zijn op leeftijdsgerichte kenmerken.

De structuur die Sparta Rotterdam gebruikt is:

Jong Sparta
O19  Profopleiding
O17  ________________________
O16 
O15  Talentenopleiding
O14  
O13  ________________________
O12 
O11 
O10  Voetbalschool
O10 
O9
O8   _________________________

Voetbal is een vak

In de visie van Sparta Rotterdam is voetbal een vak en daarbij is maatwerk aanbieden in de opleiding van essentieel belang om de spelers voor te bereiden op het profvoetbal. Daarbij zijn videoanalyse, core- en krachtprogramma, lifestyle en communicatie facetten die worden aangeboden in de opleiding tot profvoetballer. Sparta Rotterdam streeft ernaar spelers een zo goed mogelijke opleiding te geven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen maatwerk, om voetbaltechnisch beter te worden en de ontwikkeling als persoon. Het uitgangspunt in de voetbalschool is altijd dat de spelers met enorm veel plezier iedere keer weer op het veld staan om samen met hun teamgenoten, de staf en de steun van de ouders/verzorgers een echte Sparta Rotterdam topspeler te worden. De speler als individu staat centraal in de voetbalschool, waarbij per speler goed bekeken wordt waar zijn kwaliteiten liggen.

De talentenopleiding zal te werk gaan volgens het zogeheten voorlooptraject, waarbij spelers op dinsdag en donderdag naast de voetbalactiviteit te maken krijgen met een sportmaaltijd en studiebegeleiding. Op deze manier maken zij al kennis met de profdag. Binnen de talentenopleiding worden alle facetten van de opleiding tot profvoetballer aangeboden, zodat er een basis wordt gelegd voor de profopleiding. De combinatie van ik en team staat centraal. Technisch maatwerk is een belangrijke rol in het leerproces van de jeugdspelers. Spelers krijgen in de jeugdopleiding vanaf O13 maatwerk op trainingen. Door middel van maatwerk is het mogelijk om de sterke punten van spelers verder te verbeteren en aan de zwakke punten te werken. Er wordt gewerkt met fysieke trainingen, zoals krachttraining en coördinatie. Daarnaast krijgen spelers begeleiding op mentaal gebied. Op deze manier worden de spelers ook op mentaal vlak voor het profvoetbal klaar gestoomd. Tevens krijgen zij een beter idee over wat er allemaal op mentaal vlak onderweg naar en tijdens het profvoetbal zelf komt kijken.

In de profopleiding, waarbij de focus ligt op het klaarstomen van de jeugdspelers voor de stap tot profvoetballer, wordt er steeds meer gestreefd naar het leveren van maatwerk voor de jeugdspelers. Het zelf organiserend vermogen staat centraal binnen deze afdeling. Dit zelf organiserend vermogen moet bij alle facetten binnen de opleiding terug komen. Op 17-jarige leeftijd moet de organisatie kunnen aangeven of een spelers zich volledig op het vak profvoetballer moet kunnen gaan concentreren. Spelers moeten werken aan hun zelfstandigheid, zodat zij zelfstandig de juiste keuzes kunnen maken. Op de zogenaamde profdinsdag zal voor de spelers van de O17, O19 en Jong Sparta maatwerk worden geleverd. Er zullen op deze dag allerlei specialisten aanwezig zijn om te werken aan de competenties van de profvoetballer. Dit zijn competenties waar een jeugdspeler over moet beschikken om te kunnen doorstromen naar het eerste elftal van Sparta Rotterdam of eventueel een andere betaald voetbalclub in binnen- en buitenland. Naast het individu en het team wordt er ook gekeken naar de tegenstander. Vanuit het onderwijs worden de onderdelen lifestyle en communicatie aan de spelers van de profopleiding aangeboden.

Onderwijs en topsport

Spelers dienen zich volgens de visie van Sparta Rotterdam niet alleen te ontwikkelen op voetbalgebied, maar ook op persoonlijk gebied. Dit maakt een persoon sterker. Tevens is Sparta zich er van bewust dat een groot deel van de spelers uit de jeugdopleiding het profvoetbal niet gaat halen, waardoor het ook om deze reden belangrijk is dat de spelers doorgaan met leren en studeren. Sparta Rotterdam onderscheidt zich door middel van het aanbieden van studies voor de jeugdspelers. Sparta streeft ernaar om binnen nu en drie jaar middelbaar onderwijs voor de bovenbouw van HAVO en VWO op Nieuw Terbregge aan te bieden. Op dit moment is er een projectonderzoek aan de gang waarbij wordt bekeken of dit haalbaar is en wat er allemaal bij komt kijken. Vervolgens kunnen de spelers zich door ontwikkelen op de eigen geïntegreerde MBO niveau 3 + 4 opleidingen (opleiding tot profvoetballer en opleiding tot BOS-medewerker) of de HBO opleiding in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Studeren en topsport beoefenen zorgt ervoor dat spelers werken aan hun doorzettingsvermogen en dat ze middels de burgerschapscompetenties met zelfreflectie te maken krijgen.

Ontwikkeling van de staf

Iedere Spartaan (professional en vrijwilliger) voldoet aan en dient te handelen volgens de volgende waarden:
1. Passie
2. Professionaliteit
3. Zelfstandigheid
4. Sociaal
5. Altijd 100% inzet

Sparta Rotterdam is een lerende organisatie die al jaren spelers op een goede wijze ontwikkelt om in te kunnen stromen in het betaalde voetbal. Dit kunnen er echter altijd meer zijn en/of van een beter niveau, zodat de overstap nog beter verloopt. Er dient dan ook altijd kritisch gekeken te blijven worden naar het proces en uiteindelijk naar het resultaat van de jeugdopleiding. Sparta Rotterdam dient altijd bezig te zijn met verbetering en/of vernieuwing van het beleid en er voor te zorgen dat dit structureel is geborgd.

Faciliteiten

De opleiding tot profvoetballer vereist veel van de spelers en medewerkers. Ook vereist deze opleiding faciliteiten om spelers dusdanig te kunnen ontwikkelen dat zij het maximale uit zichzelf halen. Bij faciliteiten gaat het om de velden, medische ruimtes, studieruimtes, maar ook ruimtes voor videoanalyse en ontwikkelgesprekken. Deze faciliteiten moeten de komende jaren worden aangepast, verbeterd en worden uitgebreid zodat spelers het vak profvoetballer kunnen leren.

Communicatie

Binnen een organisatie als de Regionale Jeugdopleiding Sparta Rotterdam is een goedlopende communicatie essentieel. Veel verschillende geledingen spelen een belangrijke rol binnen de jeugdopleiding. Daarbij kan gedacht worden aan spelers en staf, maar ook de medewerkers voor de organisatorische zaken en de ouders maken deel uit van de organisatie.

Sparta Rotterdam communiceert middels diverse kanalen. Haar belangrijkste medium is de website van de opleiding. Deze website is informatief en brengt veel nieuws. Daarnaast zijn Facebook en Twitter de sociale media die wordt gebruikt voor informatieverstrekking.

Sparta Rotterdam vindt behalve de groepscommunicatie ook de individuele aandacht belangrijk. Er vindt minimaal drie keer per jaar een gesprek met een speler plaats waarbij gekeken wordt naar zijn functioneren. De spelers worden allemaal goed in de gaten gehouden en als de staf het nodig vindt, krijgt een speler extra individuele aandacht. Dit geldt ook voor nieuwe spelers of stage spelers, zodat zij zich snel thuis voelen bij Sparta Rotterdam. Door korte lijnen en transparante communicatie kan er bij eventuele calamiteiten snel een interventie plaatsvinden.