Basisafspraken

Basisafspraken

Als een groep goed wil functioneren, zal er een aantal basisafspraken moeten worden gemaakt die door een ieder geaccepteerd en aanvaard dienen te worden. Maar nog belangrijker is het respecteren van deze afspraken. Daarom hebben de beleidsbepalers van de jeugdopleiding deze afspraken vastgelegd. Download deze afspraken en neem ze goed door.

Klik om de basisafspraken van de Regionale Jeugdopleiding Sparta Rotterdam te downloaden.