Medische begeleiding

Medische begeleiding

De jeugdopleiding van Sparta Rotterdam hecht veel waarde aan een optimale gezondheid van de spelers. Daarom is er een complete medische staf en zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig om dit te realiseren. Hierbij zijn preventie, verzorging en behandeling van blessures, krachttraining en gezonde voeding zeer belangrijk.

Medische staf

De medische staf van de jeugdopleiding bestaat uit een sportarts, drie fysiotherapeuten en vijf sportverzorgers die zorg dragen voor de gezondheid van de spelers. Voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden is de staf aanwezig, zodat eventuele kwetsuren direct behandeld kunnen worden. Op trainingen wordt ernaar gestreefd at er altijd tenminste twee leden, een fysiotherapeut en een verzorger aanwezig zijn in de verzorgingsruimte. De hoofdverantwoordelijke op medisch en fysiek/conditioneel gebied is de coördinator medische zaken. Bij de leeftijdscategorieën O19 tot en met O15 zijn er op wedstrijden ook verzorgers aanwezig. Tevens is op vrijdag eens per twee weken de clubarts op het complex voor andere medische zaken.

Blessurepreventie

Om ervoor te zorgen dat blessures minimaal voorkomen binnen de jeugdopleiding is blessurepreventie een zeer belangrijke pijler. De blessureregistratie wordt bijgehouden, waarmee we in kaart wordt gebracht wat de blessures zijn en welke aandoeningen het meest voorkomen. Door spelers te monitoren op hun hartslag en rusthartslag kan het belastingniveau per speler vastgelegd worden. Op deze manier worden blessures zo veel mogelijk voorkomen.

Testen en meten

In het hedendaagse voetbal zijn krachtige en snelle spelers steeds belangrijker. Kracht en snelheid zijn voorwaarden om goed te kunnen voetballen. Tevens is het van belang dat de spelers niet overbelast raken en gedurende het seizoen optimaal fit blijven. Het gaat dus om het optimaal ontwikkelen van de motorische mogelijkheden van een speler en te zorgen dat de belasting in balans is met de mogelijke belastbaarheid. Om hiermee aan de slag te gaan, dienen er harde gegevens te zijn waar de medische en technische staf gefundeerd mee aan de slag kunnen. Daartoe is het testen en meten van spelers is binnen de jeugdopleiding van grote toegevoegde waarde. De (sport)fysiotherapeut houdt op vaste tijden de biometrie (lengte, gewicht en vetpercentage) van de spelers bij. Daarnaast worden de grond motorische eigenschappen (kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en snelheid) van de spelers in kaart gebracht door testen op het veld. Op deze manier worden de fysieke eigenschappen en gezondheidstoestand in beeld gebracht. De uitkomsten zijn: direct maatwerk voor de profopleiding, direct maatwerk voor de HIPO’s, de talentenopleiding in meer algemene zin, fysieke programma’s en scholing en beïnvloeding van trainers. Door continu data te verzamelen komt er steeds meer informatie beschikbaar op welk niveau de voetballer moet zijn en waar nog werk te verzetten valt. Deze data worden opgeslagen in het Sparta spelerspaspoort.

Fysieke programma’s

De talenten- en profopleiding werken met fysieke programma’s. De talentenopleiding krijgt twee keer per week te maken met core stability en krachttraining. Op basis van periodisering van zes weken zullen deze oefeningen specifieker en zwaarder gemaakt worden, zodat de prikkel optimaal is om de belastbaarheid te vergroten. Het doel is om blessures tegen te gaan, maar ook om een extra prikkel te geven op snelheid, sprongkracht, hypertrofie en uithoudingsvermogen. De oefeningen zullen in de warming-up tijdens een training gedaan worden. De oefeningen zullen maximaal 20 minuten in beslag gaan nemen en zullen uitgevoerd worden. De eigenschappen die getraind gaan worden, zijn: rompstabiliteit, krachtuithoudingsvermogen, sprongkracht, stabiliteit en startsnelheid. De teams van O17 tot en met O13 zullen alleen krachttraining doen met hun lichaamsgewicht.

De profopleiding krijgt individuele maatwerkprogramma’s op basis van de uitslagen van de testen, zoals het trainen van de coördinatie, startsnelheid, sprongkracht, stabiliteit, mobiliteit, lies/hamstring/knie/enkelprogramma, anaeroob en hypertrofie. Door de focus op individuele programma’s per speler wordt ook het zelf organiserend vermogen van iedere speler vergroot. Iedere donderdagochtend van 10.15 uur tot 11.15 uur zal er voor Jong Sparta en O19 een fysiek programma worden samengesteld waarin de componenten stabiliteit, core stability, loopscholing, coördinatie en buikspieren getraind gaan worden. Jong Sparta en O19 zullen met diverse apparaten en hulpmiddelen/losse gewichten oefeningen doen om effect te bewerkstelligen.

krachttraining

Behandelingen en herstelprogramma’s

De medische staf heeft als primair doel om de spelers met een blessure zo snel mogelijk op een verantwoorde manier fit te krijgen. Aan de hand van de ernst van de blessure wordt er een goed afgestemd herstelprogramma opgesteld, zodat iedere geblesseerde speler op een juiste wijze behandeld kan worden. Bij het ontstaan van een blessure laat de speler de fysiotherapeut zijn blessure bekijken. Bij een ernstige blessure wordt contact opgenomen met de clubarts. Dit wordt geregeld door de coördinator medische zaken. Degene die een speler onderzoekt stelt de diagnose vast. Na het vaststellen van een diagnose wordt meteen begonnen met de revalidatie. Bij een interne blessurebehandeling volgt behandeling door de fysiotherapeut en/of spotmasseur. Bij een externe blessurebehandeling volgt na behandeling van een specialist de verdere revalidatietraining zo nodig in het ziekenhuis of bij Sparta Rotterdam door de medische staf. Vervolgens wordt, na een verklaring van volledig hersteld door de revalidatietrainer en/of sportfysiotherapeut, de volledige groepstraining hervat. Indien mogelijk wordt een speler tussentijds ingepast in de groepstraining. Dit gebeurt altijd onder voorspraak en toezicht van de medische begeleiding.

Om de revalidatie en blessurebehandeling van de speler optimaal te laten verlopen, werkt de medische staf met een planning. Hierdoor is het duidelijk welke stappen wanneer gemaakt moeten worden en krijgt de speler te maken met het nastreven van doelen die uiteindelijk leiden tot volledig herstel. Gedurende de blessure is de coördinator medische staf verantwoordelijk voor de communicatie naar de speler, ouders, technische staf en medische staf.

Alle blessures die intern of extern worden behandeld, worden opgenomen in het medisch dossier van de desbetreffende speler (spelervolgsysteem). In de medische database van de jeugdopleiding staat vervolgens beschreven: de aard van de blessure, de soort behandeling, de vorderingen van de blessure en de totale tijd van de blessureperiode.

medische%20staf%202014-2015

Belangrijke punten voor ouders

– We zijn altijd bereid tot het geven van advies en staan u te woord indien u vragen heeft over de aard en/of het verloop van de blessure van uw zoon. We hechten echter veel waarde aan de privacy van onze spelers en daarom is de behandelruimte alleen voor spelers en begeleiders toegankelijk. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator medische zaken. Er kan dan, indien noodzakelijk, een afspraak worden gemaakt.
– Wanneer uw zoon een blessure heeft en u er de voorkeur aan geeft hem elders te laten behandelen, vragen wij u dringend dit in samenspraak met de coördinator medische zaken te doen. Dit om het revalidatieproces af te stemmen en miscommunicatie te voorkomen. Dit alles is in belang van de speler, uw zoon.