Melding seksuele intimidatie en/of misbruik bij amateurtak Sparta

Melding seksuele intimidatie en/of misbruik bij amateurtak Sparta

In de afgelopen weken heeft De Volkskrant een aantal artikelen gepubliceerd over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Naar aanleiding van die artikelen zijn er oproepen gedaan van andere slachtoffers om zich te melden.

Maandag 15 mei heeft een journalist van De Volkskrant contact opgenomen met Sparta Rotterdam dat er ook een melding is gedaan door een voormalig jeugdspeler van de amateurtak van Sparta. Het betreft een situatie uit 1993 waarbij een medewerker van de club betrokken was. De betreffende medewerker is enkele jaren geleden uit dienst gegaan bij Sparta. Hij was nog wel betrokken als vrijwilliger, maar deze samenwerking is per direct beëindigd. Er is door het slachtoffer nooit eerder melding gedaan bij Sparta of een andere instantie, er is dus ook geen aangifte gedaan in het verleden.

Sparta Rotterdam wil benadrukken dat zij ongelofelijk geschrokken is van deze melding en ook contact heeft opgenomen met het slachtoffer en zal in gesprek gaan over deze verschrikkelijke ervaring. De persoon wenst zelf anoniem te blijven en uiteraard respecteren wij die wens.

Het bestuur van Sparta Rotterdam wil benadrukken dat zij al enkele jaren alert is op dit soort mogelijke situaties en alle maatregelen neemt om dit uit te sluiten. Zo stellen wij reeds enkele jaren verplicht aan iedere vrijwilliger en medewerker van de Kasteelclub een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen om actief te zijn bij Sparta Rotterdam. Daarnaast zijn er bij elk team meerdere stafleden betrokken en is de sociale controle onder elkaar erg groot.

Sparta Rotterdam heeft naar aanleiding van deze melding uit 1993 wel een meldpunt geopend. Mochten er onverhoopt meer slachtoffers zijn van seksuele intimidatie in het verleden dan willen wij graag in contact komen om met deze personen en eventuele professionals te praten. Dit meldpunt kunt u bereiken via meldpunt@sparta-rotterdam.nl waar uw e-mail vertrouwelijk zal worden behandeld.

Omdat de melding te maken heeft met een medewerker die tot gisteren nog op vrijwillige basis betrokken was bij de club hebben wij eenieder geïnformeerd.

You may also like...