Onderwijs

Onderwijs binnen jeugdopleiding Sparta Rotterdam

In de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam bieden we naast de opleiding tot profvoetballer ook andere opleidingen aan. In het seizoen 2011-2012 is er gestart met een intensieve samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voor de specifieke opleiding Sportmarketing.

Sinds het seizoen 2009-2010 is er ook een eigen BBL opleiding. Voor meer informatie over deze opleiding, klik hier. De eigen BBL opleiding valt onder Sport&Bewegen en wordt op zowel niveau 3 als 4 aangeboden. Naast de eigen BBL opleiding, die in samenwerking met Zadkine is opgestart, is vanaf 1 september 2010 de samenwerking met ROC Zadkine verder  geïntensiveerd. ROC.  Ook voor de spelers die starten in het MBO (afdeling sport en bewegen) en de spelers die een andere MBO opleiding volgen in samenwerking met Zadkine maatwerk bieden.

Voetballers die een opleiding volgen missen een deel van de lessen omdat ze moeten trainen. Zadkine geeft deze topsporters extra begeleiding met behulp van de LOOT status. Per week heeft de topsporter een gesprek met een topsportbegeleider. Hier worden de gemiste lessen besproken en een aanpak gemaakt om deze stof in te halen. Door de spelers bij Sparta onderwijs in Burgerschap en Nederlands te laten volgen, wordt een deel van het gemis weer gecompenseerd. Het is belangrijk dat er afstemming plaatsvindt in de roosters hierover. Het onderwijs bij Sparta moet qua niveau aansluiten bij het niveau van de beroepsopleiding. Inhoudelijk zal het onderwijs voor zowel Nederlands als Burgerschap in het teken van voetbal en (top)sport staan. Dit betekent dat zij dinsdag bij Sparta in huis zullen zijn voor onderwijs en training. De BOL-deelnemers zijn op de donderdagmiddag ook bij Sparta en mogelijk worden dan ook nog lessen verzorgd.

Jeugdopleiding Sparta Rotterdam 2014/2015