Voetbalschool

In de voetbalschool van de jeugdopleiding zetten veel jonge voetballers de eerste stappen in de verwezenlijking van hun jongensdroom tot professioneel voetballer. Voor Sparta Rotterdam als opleiding is het echter geen droom; wij willen zo veel mogelijk spelers laten doorstromen naar de het eerste elftal. Vanuit de voetbalschool heb je via de talenten- en profopleiding weliswaar nog een lange weg te gaan, maar het begin is er. De voetbalschool gaat in ieder geval aan deze droom werken, waarbij plezier altijd de hoofdmoot blijft voeren. In de voetbalschool is het voor Sparta ook belangrijk om een band met de spelers en hun ouders te creëren. Op deze manier krijgen zij een binding met de club en zullen zij minder snel overwegen om over te stappen naar een andere club. De voetbalschool bestaat uit de teams Onder 9 (F1) tot en met Onder 12 (D2). Er is een aparte coördinator verantwoordelijk voor de spelers en staf van de voetbalschool.


Onder 9


Onder 10


Onder 11


Onder 12


Training

De teams van de voetbalschool krijgen drie trainingen per week. Deze trainingen vormen het begin van een intensieve en specifieke begeleiding op weg naar Het Kasteel. Tijdens de trainingen wordt voor gefocust op technische onderdelen, waarbij de basisvaardigheden zeer regelmatig getraind worden. Dit gebeurt zowel in teamverband als tijdens techniektrainingen in kleinere groepen. De technische staf van elke selectie bestaat uit minimaal twee trainers en een keeperstrainer. De trainers worden door Sparta Rotterdam zelf opgeleid. Ook heeft ieder team een teammanager die met name organisatorische zaken op zich neemt. De nadruk ligt op de sterke punten van de speler en de ontwikkeling hiervan, zodat hij hierin uiteindelijk gespecialiseerd is.

Plezier blijft de basis

Leren gaat het makkelijkst als er plezier beleefd wordt. Daarom vormt plezier de basis voor alle activiteiten binnen de voetbalschool. Tijdens iedere training en wedstrijd wordt een positieve sfeer erg belangrijk gevonden. Daarnaast worden er voor de teams van de voetbalschool regelmatig andere activiteiten georganiseerd om de positieve sfeer te bewerkstelligen. Zo vinden er onder andere een vader-zoon toernooi, Sinterklaasactiviteiten en een sportdag plaats. Bij deze activiteiten staan met name de sociale vaardigheden van de jeugdspelers centraal. Bij deze activiteiten zijn ook vaak een aantal spelers van het eerste elftal aanwezig.

Sparta Rotterdam O11 - seizoen 2013/2014

Individu

De focus wordt gelegd op het individu, want iedere spelers is uniek. Individuele aandacht is van groot belang en vormt de basis waaruit het “wij-gevoel” kan groeien.

Kwaliteitspaspoort

Een onderdeel van de opleiding is het invullen van het kwaliteitspaspoort. Via dit paspoort leren spelers zichzelf op een kritische wijze bekijken en beoordelen. Na analyse van het ingevulde paspoort bepaalt de speler in samenwerking met de trainer de leerdoelen voor het seizoen. Er komen drie thema’s naar voren: ontwikkeling als topsporter, de bijdrage aan het imago van Sparta en de voetbalkwaliteiten (individueel en bijdrage aan het team). De jonge spelers werken hierdoor aan zelfreflectie, wat zeer belangrijk is voor een optimale ontwikkeling. Er zullen gedurende het seizoen ook meerdere ontwikkelgesprekken plaatsvinden.

Voeding

Binnen de voetbalschool krijgen de spelers voor het eerst te maken met de afspraken omtrent voeding. Er worden voorlichtingen gegeven aan de ouders en spelers om kennis bij te brengen op het gebied van voeding en het belang van goede voeding duidelijk te maken.